Voorschriften en bepalingen

Voordat er een woning gebouwd kan worden moet er van te voren eerst gekeken worden naar het zogenaamde bouwbesluit; zo ook bij Het Raamwerk. In dit besluit zijn alle (bouw) voorschriften en bepalingen landelijk vastgelegd. Deze regels zijn van toepassing en van kracht vanaf het moment van indienen van de omgevingsvergunning. In dit geval voor het splitsen naar 16 herenhuizen en renovatiewerkzaamheden. De omgevingsvergunning voor Het Raamwerk is reeds aangevraagd en onherroepelijk.

De voorwaarden vanuit de onherroepelijke omgevingsvergunning worden aan de koper doorgelegd als verplichting. De koper ontvangt een kopie van de ingediende omgevingsvergunning als bijlage bij de koopovereenkomst.

Als er onverhoopt aanvullende eisen en/of verplichtingen komen bij het onherroepelijke worden van de omgevingsvergunning, zullen deze door De Wasserij C.V. worden meegenomen als dit invloed heeft op de renovatie van de buitengevel. Als er iets wijzigt voor de binnenkant wordt dit doorgelegd aan de toekomstig eigenaar. Voor de afbouw dient de nieuwe eigenaar zelf een omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente.

Er is een aantal zaken die uitgesloten zijn van garantie. Dit zijn:

  • bouwkundige voorzieningen buiten, welke niet één geheel vormen met het hoofdvolume
  • de groenvoorzieningen

Uitzonderingen hierop zijn, indien van toepassing, tuinmuren en de industriële haag als afscheiding tussen tuin en watergang aan de Prins Hendrikkade.